Logo
Tural Makina Logo

Transfer Baskı İşinin Kısaca Tanımı

Transfer Baskı

 

İşin kısaca tanımı

Isı transfer ile kumaş baskı

Kâğıda aktarılmış süblime olma (ısı etkisiyle buharlaşma) özelliğindeki boyar maddenin ısı ve basınç etkisi ile kumaşa transferi işlemidir. Bu özel kâğıt yardımıyla kalander işleminde kâğıt ve kumaş sıcaklık ve basınç altında işlem görür böylece baskı işlemi gerçekleşir. Bu işlemde geçici olarak kâğıda aktarılmış olan motif kalıcı bir şekilde kumaşa aktarılır. Burada taşıyıcı kâğıt üzerindeki boyar maddenin tekstil materyalinin yüzeyine geçişi kuru bir boyama işlemi olarak da adlandırılabilir. Sonsuz bir blanket baskı kâğıdını ve tekstil materyalini yaklaşık olarak 20-30 saniye ısınmış bir tambura bastırır. Tamburun sıcaklığı yaklaşık olarak 180-220oC arasındadır. Transfer baskıda, direkt baskıda yapılan son yıkama işlemine gerek yoktur, çünkü liflere yardımcı maddeler aktarılmamıştır ve sadece liflerin alabileceği kadar boyar madde aktarılmıştır. Bu baskıda dispers boyar madde kullanılmaktadır. Polyester ya da polyester-pamuk karışımlarına uygulanmaktadır. Dispers boyar madde kâğıda rulo, rotasyon, film druck baskı yöntemine göre ya da dijital olarak aktarılabilir.

 

 

A-Baskılı kâğıt

B-Basılacak kumaş C-Koruma kâğıt giriş D-Basılmış kağıt

E-Basılmış kumaş

F-Koruma kağıt çıkış G-Isıtılmış tambur

 

 

 

Parça baskı, kesilmiş giysi parçaları ya da giysilerin basılması işlemidir. Bu parçalar elle, parça şablon baskı makineleri, masa baskı makineleri, transfer baskı makinesi ya da flok baskı makinelerinde basılabilir. Ziyaret edilen işletmelerde, karosel şablon baskı ve masa şablon baskı yapıldığı için bu iki yöntemden bahsedilecektir. Masa şablon baskı sadece giysi parçalarına uygulanabilmektedir. Bu yöntemde giysi parçaları blankete yapıştırılır. Şablon baskı yöntemine göre hazırlanmış olan şablonlar kumaş üzerine yerleştirilir ve elle rakle çekerek pat kumaşa yedirilir. Daha sonra kumaş konveyör bantla kurutucuya verilir ve fikse edilir.