Logo
Tural Makina Logo

Genel Güvenlik Bilgileri

Tural Makina Transfer Baskı

Genel güvenlik bilgileri

Bu bölüm, makinayı güvenli bir şekilde işletmek için önemli bilgileri içerir.

 

Sorumluluklar ve yükümlülükler

 

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler dikkate alınmalıdır

Temel güvenlik uyarıları ve güvenlik talimatlarının bilinmesi makinanın güvenlik talimatlarına uygun ve arızasız işletimi için temel koşuldur.

 

İşletmecinin yükümlülüğü

 

Sorunlarınızı lütfen üreticiye yönlendirin.

 

Kullanıcının yükümlülükleri